Brothers: A Tale of Two Sons Remake

File information

Last updated

Original upload

Created by

Fairytale

Uploaded by

FairytaleGaming

Virus scan

Safe to use

About this mod

Български език за играта Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Permissions and credits
Donations


ОПИСАНИЕ:
       
       Български език за играта Brothers: A Tale of Two Sons Remake.

Играта няма субтитри и не се нуждае от превод. Преведено е менюто и всички текстове в играта.

 Update 01/03/2024

       Версия на превода: Версия на превода: v1.00 за Brothers: A Tale of Two Sons Remake.
       Версия на играта:  Тестван е с Build 13533308.
       **Към дата 01/03/2024 това е единствената версия. Не би трябвало да има проблем и с бъдещи версии, ако има такива.

ИНСТАЛИРАНЕ:

       1. Изтеглете и разархивирайте Brothers_A_Tale_of_Two_Sons_Remake_BG_v1.00.rar
       2. Поставете файла pakchunk99-Windows.pak в директорията на играта:
           Brothers A Tale of Two Sons Remake\Brothers\Content\Paks.
           Файлът не заменя друг, защото в директорията нямате файл с такова име. Просто го поставяте в папката при другите                         файлове.        
       3. Стартирайте играта и всичко ще бъде на български език.

Преводите, качени тук,  се актуализират - правят се редакции, отстраняват се грешки, добавят се текстове. Само със свален превод от тук си гарантирате, че използвате последна актуална версия на превода.

Превод: Fairytale™Други преводи: